mandag den 1. april 2013

En skole der ikke er en skole


Med 674 ansøgere blev Ørestad Gymnasium igen det suverænt mest søgte gymnasium i landet.  Ikke bare en fremgang i forhold til sidste år, men flere ansøgere end nogensinde før.

Vi har grund til at være stolte over vore fine søgetal. Selv om søgetal naturligvis ikke fortæller hele sandheden om skolen, tager jeg dem alligevel som udtryk for,at det billede der er skabt af os i vores omverden overvejende er positivt, og at vore elever bekræfter det, når de taler om os. Men alle vi der færdes på skolen til hverdag, ved natrligvis godt, at at der er rigtig mange ting, vi kan gøre endnu bedre. Vi skal bruge de fine søgetal som ansporing til hele tiden at blive endnu bedre, så vi kan leve op til de mange forventninger, som vore ansøgere har til os.

Jeg bliver ofte af gæster og medier spurgt om, hvorfor Ørestad Gymnaisum er så  populær en skole. Jeg taler hvert år med brobygningselever, besøgselever og med forældre og unge på besøgsaftenen, og ud fra alle disse samtaler tror jeg, det handler om, at vi fremstår en skole, der i mindre grad end andre skoler er "en skole" med alt det man normalt forbinder med en sådan. Vi bruger moderne teknologi og anderledes fysiske undervisningsrum til at skabe en undervisning, der der appellerer til mange unges foretrukne måde at lære på, og hvor det er muligt sætter vi den faglige viden i spil i forhold til problemstillinger i omverdenen. Vores profil - medier, kommunikation og kultur - ramer vel også noget central i de unges interesser. Endelig kan man  ikke set bort fra betydningen af, at vi er skole der er meget eksponeret i medierne. 

Vi fremstår som en skole, der gør tingene anderledes, og sådan vil vi gerne opfattes, for vi vil gerne give et opdateret bud på, hvad skole kan være i en nutidig kontekst, for moderne unge og for fremtidens samfund og arbejdsmarked. Men i vores kommunikation lægger vi også  vægt på at være en skole, der stiller krav til vore elever. Vi kan ikke skabe læring alene, og selv om vi bruger moderne teknologi, kan man kun lære ved at gøre en aktiv indsats. Vi lægger også vægt på lkare holdninger til adfærd på skolen (f.eks. mht. alkohol), så de fremmer læring. Og det er jo glædeligt, at denne del af vor kommunikation tilsyneladende ikkes kræmmer de kommende elever.

De elever der søger Ørestad Gymnasium har meget store forventninger til skolen. Kan vi leve op til alle disse forventninger? 

De fleste af vore elever får deres forventninger til skolen opfyldt. Vi ved dog, at der hvert år er elever som bliver skuffede. Nogle af de forventninger som eleverne kommer med om at vi skal være en skole der ikke er en skole, kan vi simpelt hen ikke leve op til. Gymnasiet - også Ørestad Gymnasium - er nu engang en boglig uddannelse med lektier, karakterer og eksamen. Vi er trods alt "en skole". Forventningerne til vore studieretninger, kan vi heller ikke altid leve op til. Selv om vi gør hvad vi kan for at tone fagene, så er er ca, 80% af fagene identiske i alle studieretninger, så alle elever må affinde sig med, at det hele ikke drejer sig om studieretningens overordnede samlende tema. Der er også elever, der ikke oplever at få opfyldt deres forventninger til det sociale. Endelig er der elever, der bliver skiuffede, fordi de havde forventet at gymnasiet var noget andet og har vanskeligt ved at leve op til de boglige krav. Nogle af dem havde undgået skuffelse og nederlag, hvis de havde søgt en erhvervsuddannelse i stadet.

Vi arbejder hele tiden på at skabe en skole, der lever op til de forventninger vi selv er med til at skabe: om at sætte fokus på den enkelte elevs læring, om at anvende undervisningsmiljøerne og teknologien til at fremme elevaktiverende undervisning, om at gøre undervisningen relevant ved at sætte viden i spil i forhold til problemer i omverdenen, om at tone studieretningerne klart gennem faglig samarbejde om emner inden for studieretningens overordnede fortælling. Og vi er ydmyge og ved, at vi slet ikke er der endnu.

Vi skal blive endnu bedre til at kommunikere om, hvilke forventninger vi har til eleverne.
For det er jo ikke bare eleverne der har store forventninger. Vi forventer som skole  elever der selv vil bidrage aktivt til deres egen læring gennem aktivitet og engagement. 

Kun hvis elevernes forventning om en anderledes skole mødes med skolens forventninger om aktive og engagerede elever, kan vi skabe den gode læringsinstitution, hvor hver enkelt elev udnytter sine potentialer fuldtud.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar