søndag den 7. april 2013

Rygeloven i praksis

Jeg er stor tilhænger af rygeloven, der forbyder al rygninng på skoler. Rygning er så stor en dræber, at samfundets centrale dannelsesinstitution, naturligvis skal gøre hvad den kan, for at unge holder op med at ryge eller i det mindste ryger mindre. Og grebet i rygeloven er enkelt: ved at genere rygerne og gøre det vanskeligt for dem at komme til at ryge, vil de ryge mindre. Hvis det kan medvirke til at flere af vore elever kan undgå rygerelaterede sygdom og få en længere levetid, synes jeg det er en rigtig god idé med et rygeforbud på skoler.


Rygeloven på Oeg


Vi har på Ørestad Gymnasium implementeret rygeloven i dens ånd. Der ryges ikke indenfor, og udenfor har vi sammen med vores nabo Ørestad Skole valgt at opfatte området foran skolen og "skolegården" på taget af parkeringshuset som ormråder, hvor der ikke må ryges, også selv om det ikke i streng forstand er gymnasiets matrikel. Festerne er også røgfri, hidtil både indendørs og udendørs, men vi har nu valgt at indrette en "rygegård" lige foran bygningen.

Hvor god en idé rygeloven end er. så er det op ad bakke at implementere den. Unge rygere er lige så glade for/fhængige af deres smøg som alle andre rygere, og det er jo netop derfor de skal generes max.

Der er stadig hver dag elever der ryger, hvorde ikke må. Nogle gange åbenlyst, andre gange mere skjult. Ofte lige foran skolebørnene. Det er jo ikke i orden. Også selv om der er medarbejdere fra nabobygningerne, der ryger lige for næsen af dem.


Samfundstjeneste

Vi kan ikke i detaljen styre, hvad vore mere end 1100 elever foretager sig, når de ikke har undervisning. Rygning er en overtrædelse i nogle tilfælde af rygeloven og i andre tilfælde "blot" af vore ordensregler. Overtrædelse udløser en advarsel og i flere advarsler kan i yderste konsekvens medføre bortvisning. Vi synes ikke at straffen "bortvisning" står mål med forseelsen "rygning", så vi har v algt at indføre straffen "samfundsbetjeneste", som består i efter skoletid at udføre opgaver til det fælles bedset (f.eks. fkernelse af cigaretskodder, oprydning). Vi får gjort nogle gode ting for fællesskabet, men det har indtil nu ikke afskaffet rygningen.

Til festerne har der været mange der har røget indenfor (på toiletterne eller hvorde  har kunnet komme af sted med det), og mange er blevet sendt hjem fra festerne. Vi har vurderet, at det gav for mange konflikter, og at der var rigeligt at gøre for vore vagter med at sørge for ro og orden og for at udefrakommende ikke kommer ind. Eleverne kunne tidligere ikke gå ud og ryge uden at forlade festen. Nu har vi valgt at dispensere fra det generelle rygeforbud foran skolen og genindført rygegården. Det er jeg egentlig imod, men det har været en pragmatisk løsning, som skolens festudvalg har kæmpet ihærdigt for.

De næste skridt

Rygeloven er en god ting. Vi har gjort hvad vi kunne for at implementere den i dens ånd. Jeg føler mig sikker på, at færre ryger, og at de der ryger, ryger mindre.

Men jeg er også sikker på, at vi også i de kommende år fortsat vil være travlt beskæftiget med få eleverne tll at overholde rygeloven. Som det næste skridt overvejer vi på forsøgsbasis at lade seniorer fra vores korps af eksamensvagter gå rundt i huset og minde eleverne om at overholde rygereglerne og andre ordensregler (f.eks. oprydning),  som eleverne har lidt svært ved at huske.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar