fredag den 31. maj 2013

Eksamensferie?Eksamensperioden er fuld gang, især de skriftlige, men også de mundtlige. Om en lille måned springer de første studenter ud. Normalt er det en meget travl periode for elever, men i år ser det anderledes ud for mange elever.

For at give mulighed for et længere skoleår og mere undervisning besluttede Folketinget at reducere antallet af studentereksaminer, således at en studentereksamen nu består af 9 eksaminer (inkl. AT og SRP). Nogle af disse eksaminer afvikles i 1g og 2g, og mindst 3 eksaminer skal være skriftlige. De skriftlige eksaminer afvikles i starten af eksamensperioden, 1 eksamen skal afvikles i den sidste uge. Det betyder, at en hel del elever skal til ganske få mundtlige studentereksaminer,og har en  læseferie, der er mere til ferie end læsning.

For 1g'ere og 2g'ere er der også rigtig meget tomgang. Vi har lagt forskellige større opgaver i eksamensperioden, og der er enkelte årsprøver og studentereksaminer, men slet ikke nok til at de er beskæftige i hele perioden.

Det er ikke et godt signal til eleverne at afslutte en intensiv gymnasieuddannelse med tomgang og badeferie. Eleverne udfordres ikke tilstrækkeligt i eksamensperioden.

En af årsagerne til at eksamensperioden er så lang er, at det tager tid for censorerne at bedømme de skriftlige eksamensopgaver. Lige nu kører vi et oldnordisk system, hvor eleverne skriver opgaverne på computer, men er tvunget til at aflevere på papir. Opgaver sendes til den ene censor, som retter dem og sender dem videre til den anden. Med digital aflevering kunne begge censorer gå i gang med at rette opgaverne samtidig og dermed afkorte retteperioden. Et digitalt afleveringssystem har været undervejs i årevis, men ser ikke ud til umiddelbart at kunne implementeres. Nu bør Ministeriet før børn og unge afsætte de nødvendige ressourcer til at få systemet etableret, så eksamensopgaver kan afleveres digitalt fremover.

På lidt længere sigt kunne jeg tænke mig at ændre eksamenssystemet, så eksamensperioden blev endnu kortere. Jeg ville foretrække at fastholde skriftlige eksaminer i eksamensperioden, men erstatte de mundtlige eksaminer med systematisk, løbende, intern evaluering og projektfremlæggelser. Man kunne på én gang forkorte eksamensperioden til 14 dage, få mere tid til undervisning og evaluering, og udnytte den løbende feedback til at forbedre elevernes læring.

Vi har på Ørestad Gymnasium sammen med Borupgaard Gymnasium kørt et forsøg med at erstatte eksamen med systematisk løbende evaluering (med fire evalueringsbegivenheder af forskellig karakter, f.eks. test og portfoliosamtaler) i fagene matematik c og oldtidskundskab. Erfaringerne er særdeles lovende. Udover at reducere eksamensmængden øger det elevernes motivation og deres overblik over hvad de skal lære. Evalueringen kommer tættere på undervisningen og bliver dermed at vigtigt pædagogisk redskab.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar