fredag den 24. maj 2013

Velkommen til de nye 1g'ere


I dag modtager de kommende gymnasieelever i Region Hovedstaden brev om, på hvilket gymnasium de skal gå efter sommerferien. For de fleste af de unge er det en meget væsentlig meddelelse, for de lagt meget energi i at vælge et gymnasium, som matcher deres måde at være og lære på. Ørestad Gymnasium modtog 674 1. prioritetsansøgninger og optager 406 (pga. af 28-loftet og den fastsatte kapacitet må vi ikke optage flere). Desværre gør vi derfor rigtig mange af vore ansøgere kede af det i dag. Det beklager jeg, for vi ville allerhelst optage alle, men det har vi bare ikke mulighed for.

Vi optager elever efter optagelsesbekendtgørelsen Fordelingsudvalget fordeler efter bekendtgørelsens kriterier: skole, studieretning og transportafstand til skolen. Det betyder, at de ansøgere der i dag får meddelelse om at de er optaget har meget kort transporttid til Ørestad.

Men vi glæder os rigtig meget til at tage imod vore nye 1g-elever. Vi har inviteret dem og deres forældre til at få en forsmag på hvad de skal i gang med på et møde på gymnasiet i juni måned. Vi vil gøre hvad vi kan for at leve op til deres enorme forventninger til Ørestad Gymnasium.

Jeg har aldrig været tilhænger af optagelsesbekendtgørelsen med dens objekt kriterium om transporttid. Reelt opnår man det modsatte af den politiske hensigt, nemlig at skabe ghettogymnasier for unge fra et bestemt miljø (hvadenten det er Gentofte eller Ishøj) og ikke  socialt og kulturelt miljøer.

Jeg synes også, at det er en helt usammenhængende styringsteknologi. På den ene side er vi selvejende institutioner der profilerer sig i forhold til hinanden bl.a. med de studieretninger vi udbyder og vores pædagogik. På den anden side optages eleverne i bedste planøkonomiske og centralistiske stil uden indflydelse fra den institution som eleven søger. Optagelsessystemet gælder i øvrigt kun de almene gymnasier og ikke erhvervsgymnasierne, der helt selv bestemmer hvem og hvor mange de vil optage.

I optagelsesbekendtgørelsen er der en mulighed for at søge om at blive godkendt som en skole med en særlig profil, som så kan anvendes som optagelseskriterium. Vi har søgt om at få godkendt vor profil "Medier, kommunikation og kultur", men har fået afslag to gange, selv om vi i hele landet - og store dele af udlandet med - er kendt for netop denne profil. Kun skoler med en musikprofil er blevet godkendt, så der er stadig særlige privilegier for elever fra "hjem med klaver".

Jeg synes det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan optage et antal elever, der i ganske særlig grad passer til skolens profil, også selv om de bor langt fra skolen. Jeg tror, at sådanne supermotiverede elever får en lang bedre skolegang, hvis de kommer i et læringsmiljø der matcher deres interesser og personlighed. Jer er sikker på, at det er godt for en skole, at den får en blandet sammensætning af elever fra forskellige sociale miljøer, der er samlet om en fælles interesse for en skoles profil og vision.

Vi er en skole med elever fra alle miljøer i Storløbenhavn. Vi har elever med meget forskellig social baggrund. Det er vi glade for og stolte over. Men jeg frygter, at optagelsesbekendtgørelsen svækker vores profil og gør vor sammensætning mindre differentieret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar