søndag den 16. juni 2013

Stadig forældre

I sidste uge havde vi indbudt nye elever og forældre til et introduktionsmøde på skolen. De nye elever fik mulighed for at møde deres nye klassekammarater, 2g tutorerne og deres kontaktlærer. Forældrene sluttede sig til de nye elever rundt omkring på skolen efter først at have hørt lidt på mig. Der var et overvældende stort fremmøde. De kommende elever er naturligvis spændte og forventningsfulde og vil derfor gerne snuse til skolen og de kommende klassekammarater,  før det bliver alvor. Det er meget glædeligt at også forældrene prioriterede at deltage, at det tager jeg som udtryk for, At de ønsker at bakke op om elevernes skolegang. Og det er også helt nødvendigt.

Samarbejdet mellem forældre og skole skifter karakter og intensitet, når de unge starter i gymnasiet. Med invitationen til forældrene ønskede vi netop at sende et signal om, at de stadig har en væsentlig opgave at varetage som forældre, når de unge starter i gymnasiet. Vi kommunikerer mest med eleverne, fordi vi ønsker at uddanne og danne dem til at blive selvstændige mennesker, der selv an tage ansvar for deres uddannelse, når de påbegynder en videregående uddannelse. Men forældrene har en stor opgave "på sidelinien".

Elever som de er flest, er ikke voksne, når de starter i gymnasiet. Deres hjerner er endnu ikke fuldt udviklet, og de bevæger sig i et grænseområde mellem barn og voksen. Men de føler sig voksne og efterspørger ikke selv voksenkontakt. Men der er ingen tvivl om, at de har brug for den, og skolen kan ikke give den i den udstrækning der er behov for. Forældre har defor den vanskelige opgave at balancere mellem respekt for de unges ønsker om selvstændighed og det uartikulerede behov for normer, rammesætning og kontakt.

Forældrene skal ikke være  advokater for de unge i forhold til de udfordringer de støder på i skolen. De skal ikke være en instans de unge kann anvende for at opnå noget som de ikke selv kan få gennemført. De skal hjælpe de unge med selv at håndtere de krav og udfordringer som skolelivet giver - krav til at præstere, krav til at fungere socialt og have gode kontakter, om at finde den gode balance mellem skole, erhvervsarbejde og fritidsliv, mellem hverdag og fest.  Forældrene skal være der med deres værdier og livserfaringer, og de skal turde sætter rammer, så de unge giver skolelivet den opmærksom som er nødvendig hvis der skal komme noget ud af det.

Overladt til sig selv vil den unge foretrække fest, social kontakt, computerspil og tv-serier frem for lektier og nattesøvn.  Og de vil ofte foretrækker erhvervsarbejde frem for lektier for at leve op til kravene om et højt forbrugsniveau i ungdomskulturen. Og med henvisning til hvad de andre må og gør, vil de unge mene at et højt alkoholforbrug et lidt hash nu og da er en del af den danske ungdomskultur. Her skal forældre træde i karakter, også selv om det er upopulært, og de unge bliver teenagefornærmede. Men rammesætning og dette at turde sige "nej" er nu engang en del af funktionsbeskrivelsen for forældre, også når de unge er gymnasieelever.

Det kan være svært for forældre at skaffe sig viden om, hvad der foregår i gymnasiet. For ofte er de unge meget fedtede med information, der gør at forældrene kan forholde sig til hvordan de fungerer fagligt og socialt på gymnasiet. Vi har tre elektroniske kanaler, som forældrene kan benytte for at komme i dialg med de unge og dermed varetage den vigtige rolle på sidelinien: Lectio, hvor begivenhedskalender, skema, lektier, karakterer og fravær  ligger, Indblik, som er skolensdigitale nyhedsbrev til forældrene og skolens hjemmeside.

For mange får for lidt udbytte af at gå i gymnasiet. Vi gør som skole hvad vi kan for at få eleverne til få så stort et udbytte som muligt - med spændende og motiverende undervisning, undervisning tilpasset den enkelte elevs forudsætninger, og med individuel feedback. Vi har klare krav til elevernes aktivitetsniveau, og vi følger op på om de lever op til det. Men der er vigtigt at forældrene hjælper os med at løse denne opgave - ganske enkelt ved stadig at være forældre.


1 kommentar: