fredag den 6. september 2013

Prag igen

Så er rejsearrangørerne aktive igen. De vil have gymnasieeleverne på druktur til Prag i vinterferien. Med tvivlsomme (og formodentlig ulovlige) markedsføringsmetoder engagerer de stråmænd blandt eleverne på landets gymnasier, som (formodentlig med løfte om frirejser eller andre goder) skal forsøge at overtale deres kammerater til at rejse til Prag med netop denne rejsearrangør. På Facebook vrimler det grupper og indlæg som reklamerer for Pragture, og nogle af dem går så vidt som at kalde sig "X Gymnasiums officielle Pragtur).

Der er også en strøm af tilbud på de sociale medier for eleverne på Ørestad Gymnasium.

De giver sig selv, at arrangørerne klæder sig i lånte fjer. Gymnasierne har intet at gøre med disse ture, på anden måde end at deltagerne er unge mennesker der tilfældigvis går på samme gymnasium. og at de unges motivation for at deltage i turene også er at lave sjove ting sammen med skolekammerater.

Jeg kan naturligvis ikke have noget imod, at eleverne styrker det sociale ammenhold på skolen ved at gøre ting sammen, hvadenten det er skiture eller andre former for rejser. Det problematiske med Prag-turene er imidlertid, at arrangørerne under dække af at der er tale om "skoleagtige" ture lokker de unge med deres forældres accept  til ture, hvor indholdet udelukkende er druk, hvor guiderne systematisk påvirker de unge til at drikke max, og hvor der er aftalt særrabatter med barer og diskoteker.

Medierne var i uge 7 fyldt af historier om hærskarer af fulde unge danskere, som hærgede hoteller og kom i slagsmål i gaderne. Historier som denne.Det håber jeg ikke at vi skal opleve igen i 2014.

Mange af de unge havde også erfaringer med rejsearrangører, der ikke havde styr på rejserne, og mange oplevede busforsinkelser og dårlige hoteller. Det skabte usikre rejsedeltagere og bekymrede forældre.

Selv elsker elsker jeg Prag. Og tjekkisk øl er det bedste. Men jeg ville ønske, at de unge havde fantasi til at arrangere sociale begivenheder med andet indhold en druk. Jeg synes de går glip af en masse, og deres relationer til hinanden bliver amputerede. I stedet for at lade sig lokke af tvivlsomme rejsearrangører, synes jeg at de selv skal arrangere oplevelser  (rejse, hytture, skiture.), som har et reelt indhold, giver oplevelser og bringer dem sammen på de nye måder. Og måske skulle netop ikke vælge Prag i den uge.

Forældrene bør være i tæt dialog med gymnasieeleverne, hvoraf de fleste er under 18. Er der styr på rejsens indhold, arrangørens forpligtelser, forsikringsforhold? Hvad er forældrenes rolle, hvis de unge som sidste år, komme ri konflikt med myndighederne på grund af fuldskab? Ved forældrene, at der ikke er lærere med?

Jeg hverken kan eller vil forbyde gymnasieeleverne at rejse til Prag, men jeg tror at eleverne har brug for en dialog med hinanden og forældrene om,hvad der skal foregå, og om der ikke erbedre alternativer. Det vil jeg i hvert faldopfordre til.