fredag den 22. november 2013

Litteratur, dannelse og videnskab - om "Sagen Yahya Hassan"

Yahya Hassan er er en talentfuld ung digter med sin helt egen stemme og et stof der trænger sig på for at komme ud. Han skriver forståeligt og på en måde der umiddelbart engagerer unge mennesker. Det er i sig selv grund nok til at læse Yahya Hassan i gymnasiet.

Ikke desto mindre skal man nu argumentere for at læse ham, fordi han i sit forfatterskab og offentlige ytringer forholder sig særdeles kritisk til sit barndomsmiljø og den religion han har er vokset op med. Så nu bliver det pludselig et spørgsmål om demokrati og ytriingsfrihed at læse Yahya Hassan. Det mærkede vi på skolen i forbindelse med et arrangement på temadagen "OEG gør en forskel", hvor Yahya Hassans oplæsning og den efterfølgende diskussion foregik i en temmelig ophedet atmosfære, men inden for rammerne af en demokratisk meningsudveksling.

I den atmosfære er det nærmest en demokratisk pligt at læse Yahya Hassan. For selvfølgelig skal vi som dannelsesinstitution i et demokratisk samfund ikke lade sig kujonere og undlade at beskæftige sig med et forfatterskab, blot fordi det er kontroversielt og kan medføre ubehagelige episoder. Vi skal danne unge mennesker til at blive borgere i et demokratisk samfund. De skal anvende deres egen ytringsfrihed og respektere at andre anvender deres, selv om man ikke kan lide hvad de ytrer. Vi skal lære dem at gennemføre en demokratisk dialog. Arrangementet med Yahya Hassan var et godt eksempel på det.

Gymnasiet er også en uddannelsesinstitution. Fagene er konstitueret på et videnskabeligt grundlag og dem overliggende værdi er sandhed. Eleverne skal lære at forholde sig til en fænomen på grundlag af fagenes metoder. Alle emner skal i princippet kunne underlægges en videnskabelig behandling. Tro handler om det der ikke kan belyses videnskabeligt og ligger som sådan uden for skolens offentlige rum. Skolen er i sit væsen sekulær.

"Sagen Yahya Hassan" er en anledning til at blive en skarpere på vores forpligtelse i forhold til demokratisk dannelse og videnskabelighed. At vælge at gå på en dansk skole forudsætter accept af dette fundament.

Vi valgte at gennemføre arrangementet med Yahya Hassan. Det er godt at han nu alligevel kommer til orde også i Vollsmose.

Presseklip:
Dr.dk/kultur
Kulturen på news (kan kun ses på TV2 Play)

mandag den 4. november 2013

OEG gør en forskel

Den 6. november arrangerer vi på Ørestad Gymnasium en dag med fokus på frivilligt arbejde. Vi kalder den "OEG gør en forskel dag", og dagen gennemføres som workshops med eksempler på, hvordan man som ung gennem frivilligt arbejde kan gøre en forskel. Alle elever skal deltage i en workshop efter eget valg.

I lighed med andre gymnasier har vi gennem nogle år mærket en vigende interesse blandt eleverne for at deltage i gymnasieelevernes traditionelle aktivitet "Operation Dagsværk" (OD), og sidste år blev det slet ikke til noget på vores skole. Jeg tror ikke den vigende interesse skyldes, at eleverne ikke ønsker at gøre noget for andre end sig selv. Selv om de unge ofte beskrives som narcissister der og hedonister, har vi mange eksempler på elever med et stort engagement i både lokale og globale problemer, og at de gør noget for andre end sig selv. I år vælger vi som vores bidrag til at styrke OD at give de elever der ønsker det mulighed for at deltage i OD, og de elever der ikke tænder på OD mulighed for at engagere sig i noget andet, men stadig frivilligt arbejde.

Vi organiserer 20 workshops - de fleste i samarbejde med frivilligorganisationer - om frivilligt arbejde om lokale eller globale problemstillinger.

I samarbejde med organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdommens Røde Kors, Amnesty, Arkitekter uden grænser. Center for menneskerettigheder, Høvelte Kaserne  er der workshops om hvordan man kan gøre en forskel i forhold til de store globale udfordringer: ulighed og fattigdom, krige, klimaproblemer, flygtningsproblemer. Og så er der selvfølgelig mulighed for at elever kan vælge at arbejde en dag for OD-projektet i Sierra Leone.

I samarbejde med lokale partnere som Hvidovre Bokseklub, Ombold, Sløjfen,Ventilen, DFUNK Outreach, Børns Vilkår, er der fokus på hvordan man kan gøre en forskel i forhold til ensomhed, fattigdom, ældreproblemer, og hvordan man kan bruge idræt og musik til at gøre en forskel. 

Der er også workshops med fokus på Ørestad Gymnasium selv. Hvordan kan vi udvikle skolen til at have et mere globalt udsyn, hvordan kan vi bruge vores kulturelle mangfoldighed som styrke? Og der er medieværksted så hele dagen kan blive foreviget.

For os er det en del af gymnasiets opgave at lære de unge om de globale og lokale udfordringer, og at sætte dem i st and til at handle i forhold til disse udfordringer og ikke forfalde til passivitet og pessimisme. Derfor gør vi "OEG gør en forskel dagen" til en obligatorisk aktivitet for alle. Jeg håber også at dagen kan virke tilbage på skolen og medvirke til at skave et stærkt, engageret og aktivt skolefællesskab.

Jeg håber at dagen kan blive starten på at vi bliver en skole, hvor vore elever som en naturlig del af ungdomslivet deltager i frivilligt arbejde om lokale og globale spørgsmål. Vi vil gerne tilknytte et netværk af relationer til frivilligorganisationer, så det bliver let for eleverne at komme til at deltage. For at sætte skub i den udvikling tilbyder vi eleverne at få "lovligt fravær" i  op til to dage om året , hvis de kan dokumentere deltagelse i frivilligt arbejde, en slags konkret CSR (Cooperate Social Responsibilitty).