mandag den 4. november 2013

OEG gør en forskel

Den 6. november arrangerer vi på Ørestad Gymnasium en dag med fokus på frivilligt arbejde. Vi kalder den "OEG gør en forskel dag", og dagen gennemføres som workshops med eksempler på, hvordan man som ung gennem frivilligt arbejde kan gøre en forskel. Alle elever skal deltage i en workshop efter eget valg.

I lighed med andre gymnasier har vi gennem nogle år mærket en vigende interesse blandt eleverne for at deltage i gymnasieelevernes traditionelle aktivitet "Operation Dagsværk" (OD), og sidste år blev det slet ikke til noget på vores skole. Jeg tror ikke den vigende interesse skyldes, at eleverne ikke ønsker at gøre noget for andre end sig selv. Selv om de unge ofte beskrives som narcissister der og hedonister, har vi mange eksempler på elever med et stort engagement i både lokale og globale problemer, og at de gør noget for andre end sig selv. I år vælger vi som vores bidrag til at styrke OD at give de elever der ønsker det mulighed for at deltage i OD, og de elever der ikke tænder på OD mulighed for at engagere sig i noget andet, men stadig frivilligt arbejde.

Vi organiserer 20 workshops - de fleste i samarbejde med frivilligorganisationer - om frivilligt arbejde om lokale eller globale problemstillinger.

I samarbejde med organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdommens Røde Kors, Amnesty, Arkitekter uden grænser. Center for menneskerettigheder, Høvelte Kaserne  er der workshops om hvordan man kan gøre en forskel i forhold til de store globale udfordringer: ulighed og fattigdom, krige, klimaproblemer, flygtningsproblemer. Og så er der selvfølgelig mulighed for at elever kan vælge at arbejde en dag for OD-projektet i Sierra Leone.

I samarbejde med lokale partnere som Hvidovre Bokseklub, Ombold, Sløjfen,Ventilen, DFUNK Outreach, Børns Vilkår, er der fokus på hvordan man kan gøre en forskel i forhold til ensomhed, fattigdom, ældreproblemer, og hvordan man kan bruge idræt og musik til at gøre en forskel. 

Der er også workshops med fokus på Ørestad Gymnasium selv. Hvordan kan vi udvikle skolen til at have et mere globalt udsyn, hvordan kan vi bruge vores kulturelle mangfoldighed som styrke? Og der er medieværksted så hele dagen kan blive foreviget.

For os er det en del af gymnasiets opgave at lære de unge om de globale og lokale udfordringer, og at sætte dem i st and til at handle i forhold til disse udfordringer og ikke forfalde til passivitet og pessimisme. Derfor gør vi "OEG gør en forskel dagen" til en obligatorisk aktivitet for alle. Jeg håber også at dagen kan virke tilbage på skolen og medvirke til at skave et stærkt, engageret og aktivt skolefællesskab.

Jeg håber at dagen kan blive starten på at vi bliver en skole, hvor vore elever som en naturlig del af ungdomslivet deltager i frivilligt arbejde om lokale og globale spørgsmål. Vi vil gerne tilknytte et netværk af relationer til frivilligorganisationer, så det bliver let for eleverne at komme til at deltage. For at sætte skub i den udvikling tilbyder vi eleverne at få "lovligt fravær" i  op til to dage om året , hvis de kan dokumentere deltagelse i frivilligt arbejde, en slags konkret CSR (Cooperate Social Responsibilitty).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar