onsdag den 15. januar 2014

...og ikke kun i vinterferien

Torsdag den 16. januar afholdes konferencen "God stil i vinterferien" på Ørestad Gymnasium - på initiativ af Udenrigsministeriet med støtte fra Tryg Fonden, og med DGS, Rektorforeningen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danmarks Rejsebureau Forening som  medindbydere. Sundhedsminister Astrid Krag åbner konferencen.

Det trak store overskrifter og skabte en del " debat, da danske unge i uge 7 og 8 sidste opførte sig mindre heldigt som turister i Prag.  Billeder af unge der hærgede gader og hoteller, slagsmål og anholdelser, indlæggelser på sygehuse, rejsearrangører der ikke tog ansvar for de mange helt unge gæster, det var nogle af de historier der fyldte de danske (og tjekkiske medier). Det var som om at iagttagelsen af vore unges adfærd på afstand, fjernede det det naturgivne i deres drukkultur herhjemme. Og mange var enige om at der måtte gøres noget.  Jeg var selv aktiv i debatten om danske unges drukkultur. Men der skete ikke så meget.

Derfor er det godt, at Udenrigsministeriet har taget initiv til denne konference, så fokus på problemerne kan fastholdes. Der er nok at diskutere. Og forhåbentlig kommer der også konkrete løsningsforslag ud af diskusisonerne.

Udenrigsministeriets umiddelbare anledning til initiativet er jo, at Danmarks omdømme led et alvorligt knæk sidste år. "Fuld som en dansker" hedder det nu i Prag. Og det skal vi slevfølgelig sikre os ikke sker igen. Selv om alt for mange slog gækken lidt for voldsomt løs, var det jo slet ikke alle de unge der opførte sig dårligt. De fleste kunne ikke rigtig genkende deres egen tur i den mediehistorie de mødte, da de kom hjem. Men det kan jo ikke bortforklares, at danske unge - påvirkede af det gode tjekkiske øl fyldte gadebilledet og nattelivet med an adfærd, der ikke er passende for gæster i en by.

Dybest set er de unges adfærd jo udtryk for manglende kulturel dannelse, manglende respekt for forholdene i det land de besøger. Prag er j o ikke Roskilde Festival eller Sunny Beach, der er skabt til at skeje ud, men en moderne storby, der skal fungere i sin egen ret, og som ikke skal skræmmes af horder af hærgende vikinger.

Men vi er nødt til også at sætte fokus på vor ungdoms drukkultur, der gør en uges tung druk til en meningsfuld måde at bruge sin vinterferie på. Hvis ikke vi udfordrer drukkulturen herhjemme, så kan vi ikke undre os over, at de unge tager den med sig, når de er i udlandet. Herhjemme er det en fælles opgave for politikerne, forældrene, skolerne, detailhandelen, værtshuse og diskoteker og medierne at udfordre drukkulturen og begrænse de unges indtagelse af alkohol.

Og når de un rejser må rejsebureauerne tage ansvar og arrangere ture, hvor udgangspunktet ikke er druk fra morgen til aften under ledelse af fulde guider.

Heldigvis er vor ungdom jo ikke værre end den altid har været. De unge er veluddannede og selvstændige, de er vant til at rejse og tage hensyn til hinanden. De kan også lære at bruge deres viden og holdninger til at tage ansvar for deres egen og kammeraternes adfærd. De fornuftige unge, som der heldigvis er flest af, må tage ansvar og gå i spidsen med "god stil", også når det gælder om at konfrontere kammeraternes alkoholvaner. Jeg tror at de - hvis de anstrenger sig - kan finde på mere udviklende fælles aktiviteter end kollektiv druk.

Og ikke kun i vinterferien.
mandag den 6. januar 2014

Hvem er de OEG-egnede?

Det er nu at eleverne i 9. og 10. klasse skal forberede sig på at vælge ungdomsuddannelse. Der er nok at vælge imellem; der er ungdomsuddannelser for enhver smag og til alle talenter. Men for de fleste ender det alligevel med gymnasiet. Det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt, hverken for de mange unge der går glip af den uddannelse der er den rigtige for dem men som de bare ikke er opmærksom på, eller for samfundet der kan se frem til at mange faguddannet arbejdskraft inden for en lang række fag.

Som gymnasierektor kan jeg selvfølgelig ikke være utilfreds med, at gymnasiet er populært, og det er der rigtig mange gode grunde til. Men gymnasiet er jo ikke det rigtige valg af ungdomsuddannelse for alle. Det er vigtigt, at de unge ikke sætter automatpiloten på og flyder med strømmen, og vælger gymnasiet, fordi de fleste gør det. De unge skal vælge den uddannelse der er bedst giver udfoldelsesmuligheder for den indre drivkraft, der er i hver enkelt: hvad er det der motiverer mig til at overvinde vanskeligheder og barrierer, hvor er mit talent, hvilke udfordringer trives jeg med, kan jeg bedst lide at arbejde alene eller sammen med andre, er det realistisk at jeg kan leve op til uddannelsens krav? 

De unge skal have ærlig information fra ungdomsuddannelserne om hvad de kan tilbyde og hvad uddannelserne kan føre til. De skal ikke spise af med markedsføring.

På Ørestad byder vi alle de elever velkommen, som efter nøje overvejelser har besluttet sig for at starte i gymnasiet. Vi har skærpet vores information om uddannelsen, så vi kommunikerer klart om, at Stx er en boglig uddannelse, der forbereder til mellemlang og lange videregående uddannelser. I vores folder beskriver vi den OEG-egnede elever på denne måde:

Hvis du vil klare dig godt i fremtiden, skal du både kunne suge viden til dig og arbejde moderne. Du lærer begge dele på Ørestad Gymnasium. 

Men det kræver både noget af os - og noget af dig. 

Du skal komme i skole hver dag. Vores skoledag er fra kl. 8 - 16, og bagefter er der lektier. Samtidig anbefaler vi, at du har 7 eller derover i gennemsnit fra folkeskolen. Så klarer du bedst gymnasiets faglige krav.

Vi tror, du bliver dygtigst, hvis du selv gør en indsats. I timerne skal du derfor selv tage initiativ og ikke bare vente på, at din lærer fortæller dig, hvad du skal lave. 

Til gengæld sørger vi for, at du lærer noget nyt hver dag og får spændende undervisning. 
  • Derfor får du digitale bøger og undervisningsmaterialer.
  • Derfor øver du dig i gruppearbejde hver dag. 
  • Derfor foregår din undervisning i åbne lokaler ligesom på en moderne arbejdsplads. 
Når du om tre år er blevet student, lover vi, at du er klar til at komme i gang med en uddannelse som f.eks. sygeplejerske, rumforsker, journalist eller noget helt fjerde.