mandag den 6. januar 2014

Hvem er de OEG-egnede?

Det er nu at eleverne i 9. og 10. klasse skal forberede sig på at vælge ungdomsuddannelse. Der er nok at vælge imellem; der er ungdomsuddannelser for enhver smag og til alle talenter. Men for de fleste ender det alligevel med gymnasiet. Det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt, hverken for de mange unge der går glip af den uddannelse der er den rigtige for dem men som de bare ikke er opmærksom på, eller for samfundet der kan se frem til at mange faguddannet arbejdskraft inden for en lang række fag.

Som gymnasierektor kan jeg selvfølgelig ikke være utilfreds med, at gymnasiet er populært, og det er der rigtig mange gode grunde til. Men gymnasiet er jo ikke det rigtige valg af ungdomsuddannelse for alle. Det er vigtigt, at de unge ikke sætter automatpiloten på og flyder med strømmen, og vælger gymnasiet, fordi de fleste gør det. De unge skal vælge den uddannelse der er bedst giver udfoldelsesmuligheder for den indre drivkraft, der er i hver enkelt: hvad er det der motiverer mig til at overvinde vanskeligheder og barrierer, hvor er mit talent, hvilke udfordringer trives jeg med, kan jeg bedst lide at arbejde alene eller sammen med andre, er det realistisk at jeg kan leve op til uddannelsens krav? 

De unge skal have ærlig information fra ungdomsuddannelserne om hvad de kan tilbyde og hvad uddannelserne kan føre til. De skal ikke spise af med markedsføring.

På Ørestad byder vi alle de elever velkommen, som efter nøje overvejelser har besluttet sig for at starte i gymnasiet. Vi har skærpet vores information om uddannelsen, så vi kommunikerer klart om, at Stx er en boglig uddannelse, der forbereder til mellemlang og lange videregående uddannelser. I vores folder beskriver vi den OEG-egnede elever på denne måde:

Hvis du vil klare dig godt i fremtiden, skal du både kunne suge viden til dig og arbejde moderne. Du lærer begge dele på Ørestad Gymnasium. 

Men det kræver både noget af os - og noget af dig. 

Du skal komme i skole hver dag. Vores skoledag er fra kl. 8 - 16, og bagefter er der lektier. Samtidig anbefaler vi, at du har 7 eller derover i gennemsnit fra folkeskolen. Så klarer du bedst gymnasiets faglige krav.

Vi tror, du bliver dygtigst, hvis du selv gør en indsats. I timerne skal du derfor selv tage initiativ og ikke bare vente på, at din lærer fortæller dig, hvad du skal lave. 

Til gengæld sørger vi for, at du lærer noget nyt hver dag og får spændende undervisning. 
  • Derfor får du digitale bøger og undervisningsmaterialer.
  • Derfor øver du dig i gruppearbejde hver dag. 
  • Derfor foregår din undervisning i åbne lokaler ligesom på en moderne arbejdsplads. 
Når du om tre år er blevet student, lover vi, at du er klar til at komme i gang med en uddannelse som f.eks. sygeplejerske, rumforsker, journalist eller noget helt fjerde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar