mandag den 19. januar 2015

Dit eget projekt

Det er tid til valg af ungdomsuddannelse for de unge i 9. og 10. klasse. De bliver bombarderet med tilbud fra uddannelsestilbud og gode råd fra politikere og eksperter om, hvor vigtigt det er at tage en ungdomsuddannelse. Og det er det. For hvordan kan man som ung ellers forberede sig til en fremtid i det omskiftelige videnssamfund?

I en lang årrække har der været en tendens til at de unge flokkes om at gå på en gymnasial uddannelse. Især det almene gymnasium er populært. Og det forstår jeg som gymnasierektor naturligvis så udmærket.

Det almene gymnasium er en virkelig god uddannelse for dem, der ønsker at videreuddanne sig på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Gymnasiet er ikke i sig selv en uddannelse, men et grundlag for fortsat uddannelse til en beskæftigelse. Vi ønsker at forberede de unge så godt som muligt til videreuddannelse, herunder de lange universitetetsuddannelser. Derfor er gymnasiet krævende. Man skal arbejde ca. 50 timer om ugen og beskæftige sig med teoretiske problemstillinger, som man ikke altid kan se den umiddelbare mening med, men som har sin mening i tilegnelsen af et fag. 

Uddannelse er ikke et tryllemiddel, eller en medicin der kan indtages intravenøst. Det er en personlig tilegnelsesproces, der kræver virksomhed af den enkelte elev i samspil med de andre og med læreren. At vælge uddannelse må derfor ikke være et spørgsmål om at gøre som de andre, eller at “have noget at falde tilbage på”, at vælge “det sikre” eller at udsætte et egentlig uddannelsesvalg. Forudsætningen for at vælge en uddannelse er, at man har et personligt projekt med det; at man ved, hvorfor man gør det. Et personligt projekt betyder ikke, at man har en plan for resten af livet (det er der ingen ung der kan have), men at man gør sig klart, hvad det er man så langt øjet rækker gerne vil opnå med sit uddannelsesvalg - på det personlige plan, uddannelsesmæssigt og karrieremæssigt. Når man ved hvorfor man er der, giver det modstandskraft til at klare de krav og udfodringer, som man møder.

Når man vælger, er der altid også en mulighed for at vælge forkert. På gymnasiet støder man på så mange nye ting, at det kan blive anledning til at ændre retning. Og så må man gøre det. Det er bare vigtigt at man hele tiden forholder sig til, hvad ideen med at gå i gymnasiet egentlig er, for ellers kan det blive meget surt og kedeligt, og give nederlagsoplevelser.

For at få noget ud af sin uddannelse må man være motiveret for den, og motivation forudsætter at man kan se meningen med det. Det skal være led i et personligt projekt. Hvis gymnasiet giver mening i det personlige projekt, er det en fantastisk uddannelse, som giver et fremragende fundment for fremtidig videreuddannelse.

Allan Kjær Andersen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar