søndag den 11. januar 2015

Ja, vi er Charlie

#JesuisCharlie; det mest populære hashtag i øjeblikket. Men selvfølgelig er vi ikke alle ligesom Charlie Hebdo, som har haft mod til at afprøve ytringsfrihedens grænser og på en intelligent måde kritisere alle former for autoritet. Vi identificerer os med Charlie Hebdo, fordi det morderiske overfald krænker noget helt fundamentalt i vores samfund. Ikke blot ytringsfriheden, men selve eksistensen af et åbent, pluralistisk, tolerant, frit demokratisk samfund. Ved at nedskyde en hel redaktion og andre medarbejdere ved højlys dag krænker morderne helt grundlæggende tillidsrelationer, som er nødvendige for at et samfund af frie og lige individer kan fungere.

Når vi siger, at vi er Charlie, siger vi, at det vil vi ikke acceptere. Vi vil forsvare vores demokratiske samfund med de grundlæggende rettigheder som borgerne har her. 

For mig giver begivenhederne i Paris også anledning helt grundlæggende at genoverveje skolesystemets - og min egen skoles - rolle i denne sammenhæng. Et gymnasium leverer ikke bare kompetente medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked, men myndige borgere der, med demokratiske værdier og grundlæggende viden om samfund, natur og mennesker, kan indgå i samfundet og medvirke til at forme det. Borgere som kan argumentere for deres egne valg med den tilgængelige viden, men som accepterer at andre borgere er nået frem til andre konklusioner. Borgere som engageret kæmper for deres ideer i tale og skrift, og som giver de andre borgere samme ret. En kamp på ideer, ikke voldsorgier.

Borgere der, som de franske terrorister, ikke accepterer disse fundamentale principper for samfundets indretning, skal naturligvis bekæmpes. Og det er muligt, at de demokratiske samfund er så truede, at en øget overvågning er nødvendig. Men det er ved at insistere på vore grundlæggende værdier, at terrorismen på langt sigt kan bekæmpes. Og her spiller skolen en vigtig rolle.

I dag taler vi meget om hvor vigtigt det er, at vore unge mennesker uddannes med kompetencer på et højt niveau, så vi har de kompetencer der er behov for fremtidens arbejdsmarked. Vi taler måske for lidt om skolens dannelsesopgave. Begivenhederne i Paris bør få os til at genoverveje og reformulere skolens dannelsesopgave. Dannelse til myndige demokratiske borgere kommer ikke af sig selv. Den skal skolerne - nu som før - arbejde struktureret og målbevidst med. Mod demokratiets fjender hjælper kun mere demokrati, båret af myndige borgere.


Ja, vi er Charlie. Også på Ørestad Gymnasium.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar