mandag den 25. maj 2015

Digital disciplinering og e-didaktik - om håndtering af den digitale distraktion


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en undersøgelse blandt gymnasielærere, der viser, at "mange elever i gymnasierne er passive og gemmer sig bag computerskærme med Facebook og spil i timerne."(Berlingske, den 20.5."Vi observerede undervisningen på flere gymnasier og var overraskede over, hvor meget uvedkommende aktiviteter på computeren fylder, og hvor mange elever der var i gang med noget andet end undervisningen," udtaler siger Thea Nørgaard Dupont fra EVA til Berlingske.

Under overskriften  "Når man ikke har sin computer, er man jo nødt til at følge med" fortalte Berlingske samme dag om et forsøg på Øregård Gymnasium med “digital detox” i nogle 1g samfundsfagsklasser. Her har man gennemført en spilleregel om, at computeren kun anvendes, når læreren giver lov og kun i 20 minutter ad gangen til klart definerede formål. Forsøget har betydet mere koncentration og større elevaktivitet.

I den digitale verden

Strategien med digital detox er en forståelig reaktion på den digitale distraktion, som alle skoler oplever i en hverdag, hvor alle elever bærer rundt på flere digitale gadgets med netforbindelse.
På Ørestad Gymnasium har vi valgt en anden vej end den digitale detox. Vi har valgt at være en digital skole i den digitale verden. Vi anvender digitale undervisningsmidler, og kan derfor ikke som generel strategi slukke for computerne. Vi anerkender, at de digitale medier kan distrahere læringen, men vi ser samtidig store læringspotentialer i de digitale medier. Vi ønsker at forberede eleverne til et videreuddannelsesforløb og et arbejdsmarked, hvor digitaliseringen er et vilkår, der præger alle forhold, og derfor ønsker vi at lære med computeren ikke mod computeren.

Vi søger løsninger i den digitale verden og uden at nulstille den digitale virkelighed. Vi ønsker at give eleverne digital dannelse, så de kan begå sig i den digitale virkelighed.

Digital disciplinering

En forudsætning for at udvikle digital dannelse er digital disciplinering. Digital disciplinering betyder, at lærerne skaber klare rammer for anvendelse af digitale redskaber i undervisningen, og at der i undervisningen arbejdes målrettet med at italesætte gode digitale arbejdsvaner. Det betyder også, at lærerne griber ind, når de observerer, at elever ikke deltager i undervisningen, fordi de er optaget af andre gøremål på computeren. Mange lærere arbejder i vekselvirkning mellem online og offline aktiviteter.

Eleverne er vant til at anvende digitale gadgets. I den forstand er de digitalt indfødte. Men de er ikke nødvendigvis i stand til at anvende computeren til læringsformål. Det er skolens opgave at lære dem det, og det kræver også, at de aflærer nogle af deres dårlige vaner, som distraherer indlæringen.

En didaktik der udnytter computerens potentialer som læringsmiddel

En væsentlig årsag til digital distraktion er, at de digitale redskaber ikke anvendes så de realiserer deres potentialer som læringsmiddel. Information havde for nylig en artikel om, at IPads i undervisningen gav markant forbedrede resultater, under den klare forudsætning, at de blev anvendt med en målrettet e-didaktik.

Når elever udstyres med computere, og hvis undervisningen ikke ændres, er computeren som læringsredskab blot et notetagningsredskab og et redskab til skrivning af opgaver, og så er der ikke noget at sige til, at computerens potentialer anvendes til adspredelse, mens læreren og de flittige taler. Computeren bliver arena for elevernes aktivitet, og de afkobler sig fra undervisningen, som bliver en film de ikke er med i.

Hvis computerens potentialer som læringsmiddel skal udfoldes, kræver det at undervisningen ændres i retning af undersøgelse, problemløsning, networking, multimedial vidensproduktion og individualisering af udfordringerne.

Computeren skal anvendes til at gøre læring synlig for den enkelte elev og for læreren, så eleven kan modtage målrettet feedback og udvikle evnen til at give sig selv feedback.

Digital disciplinering og e-didaktik er vores vej. Men nettets tilbud af underholdende distraktion er en enorm udfordring, også for os.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar