fredag den 19. august 2016

Fællesskab uden alkohol

På Ørestad Gymnasium har vi et gennemprøvet og flot introforløb for vores nye elever. Klasserne er på friluftstur eller lignende, hvor de overnatter i telte, laver mad sammen og gennemfører en række udendørs aktiviteter, der skaber klassefællesskab og sociale relationer.
Vore introaktiviteter er obligatoriske. For det at blive medlem af et fællesskab, som omfatter alle i klassen, er en væsentlig forudsætning for at føle den tryghed og følelse af at høre hjemme, som er en vigtig betingelse for at lære noget og gennemføre sin studentereksamen med et godt resultat.


Vi har i grundforløbet en række andre sociale aktiviteter, blandt andet en festlig idrætsdag og “bogstavmiddag”, hvor de lærer studieretningens klasser i 2g og 3g at kende. Aktiviteterne har til formål at lære eleverne at tage ansvar for få fællesskabet til at fungere for alle. Derfor har hver klasse også en repræsentant med fokus på trivsel.


Alle de sociale aktiviteter er naturligvis uden alkohol. Læring og alkohol modarbejder hinanden. Men fællesskab og alkohol gør det faktisk også. Mange unge tror (ligesom mange voksne), at alkohol er en fødselshjælper for fællesskab. Jo mere alkohol, jo mere fællesskab. Men det forholder sig omvendt, når det gælder skolens fællesskab. Dels er der faktisk mange, der ikke drikker, som dermed ekskluderes. Dels betyder den nuværende alkoholkultur, hvor de unge drikker sig fra sans og samling, at de kommer til at gøre ting, som de fortryder og skammer sig over. Og dels betyder et vedvarende alkoholforbrug, at det svækker det, man på skolen er fælles om, nemlig læring.


Skoler skal gå i spidsen og vise de unge, at virkelige fællesskaber er at være fælles om noget, og at de vokser bedst uden stimulanser.


I Dyrehaven sidste fredag gik det grueligt galt, da knap 8000 gymnasieelever, efter en veloverstået første skoledag, samledes for at fejre de nye 1.g’ere. Ni unge (dog ikke fra Ørestad Gymnasium) blev indlagt på Herlev Hospital på grund af alt for meget alkohol, og Dyrehaven blev efterladt i et stort svineri.


Begivenhederne tager hverken vi eller andre gymnasier noget ansvar for, men vi tager naturligvis afstand fra dem. Men de viser, hvor vigtigt det er, at skolerne er klare signalgivere om alkoholkultur. For den drukkultur, der har udviklet sig hos for mange unge, hvor det gælder om at drikke sig i hegnet og helst komme til udpumpning, er dødsensfarlig og sætter alle gymnasieelever i et dårligt lys, som de ikke fortjener.


Vi kan ikke løbe fra, at de unge samles, fordi de har det til fælles, at de går i gymnasiet. Derfor må vi - endnu mere end vi gør i forvejen - tale mere med dem om alkoholkultur og god opførsel i naturen.

Og det må forældrene også.

Lægerne på Herlev Hospital, der tog imod en række af de (helt bogstaveligt) døddrukne gymnasieelever, har tilbudt at komme rundt på skoler for at skabe en større viden om hvor farlig alkohol er i de mængder, som mange unge indtager det. Det er et flot og vigtigt initiativ.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar