lørdag den 27. august 2016

Skolestart i et afseksualiseret rum

Et trygt inkluderende læringsmiljø er en grundbetingelse for læring og for at gennemføre en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at gymnasier organiserer intro-aktiviteter for nye gymnasieelever, der hjælper eleverne med at opbygge klassefællesskaber og fællesskaber på tværs af klasserne for alle.

Det er hensigten med vore intro-aktiviteter på Ørestad Gymnasium. Det er derfor, vi har vore introture og vores festlige idrætsdage. Disse aktiviteter er alkoholfri, fordi alkohol ikke inkluderer, men tager fokus væk fra dét, vi er fælles om, læring. De er "afseksualiserede", fordi aktiviteter med seksuelle konfrontationer overskrider mange elevers integritet og normer og dermed skaber usikkerhed og eksklusion. Og oveni fordi billeder af disse aktiviteter deles på sociale medier med konsekvenser, som de unge ikke kan overskue.

En undersøgelse som DR P4 København har gennemført på 5 gymnasier viste, at 20% af de nye gymnasieelever følte, at de havde været udsat for et pres fra ældre elever i forhold til aktiviteter med et seksuelt indhold og indtagelse af alkohol. Interviews med elever fra Ørestad Gymnasium i P4 København og TV2 Lorry viste, at nogle elever fra Ørestad Gymnasium også havde oplevet et sådant pres.

Det er vi kede af. Også fordi vi har været meget opmærksomme på denne problemstilling. Vi har nøje udvalgt tutorer, som vi vurderede til at være gode rollemodeller. Vi har præcist instrueret dem om, at der ikke måtte forekomme lege med noget, der kunne minde om seksuelt indhold. Alligevel er det sket i et par tilfælde i forbindelse med natløb, som tutorerne har organiseret for de nye elever, hvor de f.eks opfordrede til nøgenbadning. 

Det vil vi sørge for ikke sker igen.


Vi ærgrer os over, at dette enkeltstående indslag i vore introture tager opmærksomheden væk fra, at vore introture og introaktiviteter ellers er gode eksempler på inkluderende aktiviteter i et alkoholfrit og afseksualiseret rum.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar