onsdag den 10. august 2016

Velkommen i gymnasiet

I dag siger vi velkommen til 425 nye 1.g elever, 15 klasser.


Første skoledag er en stor begivenhed. Det kan vi se på alle de forventningsfulde børn med forældre, der i disse dage starter i folkeskolen hos vores nabo. Men det er også en vigtig begivenhed for de unge, der starter på gymnasiet. Det er starten på en ny og vigtig fase i de unges liv. Gymnasiet sætter et skel i tilværelsen. Før gymnasiet. Efter gymnasiet. Og herimellem er de tre vigtige år, hvor der sker en kolossal udvikling med de unge, hvor de etablerer nye og vigtige sociale relationer, og hvor de lærer en masse, som de får brug for på næste trin i de videregående uddannelser.


De nye elever kommer med store forventninger til alt det, der skal ske i de næste tre år, og de er spændte på, om de kan klare de nye og større faglige krav, om de får venner, om de kan med lærerne.


Og det er godt. For uddannelse er vigtig. Både for hver enkelt som basis for et rigt liv, for samfundet, så det fortsat kan udvikle sig med demokratisk deltagelse af dannede borgere, og for økonomien, så vi også i fremtiden kan have et økonomisk grundlag for velfærd.


I videns- og velfærdssamfundet er uddannelse en basal byggesten, og det ved de unge godt.


Derfor tager vi imod de nye elever med ydmyghed overfor opgaven: at skabe de bedste rammer for de unges personlige og sociale vækst, og for at de kan blive så dygtige, som de har mulighed for. Vi skal hjælpe eleverne med at udvikle et trygt læringsmiljø, så eleverne gennemfører gymnasiet med et resultat, der er så godt som overhovedet muligt.


Elevernes trivsel og engagement er afgørende for, om de gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi ved, at vi har haft for mange elever, der af den ene eller anden grund falder fra. Derfor sætter vi i dette skoleår et nyt initiativ på skinner. Vi kalder det OEG Changemakers, inspireret af det internationale netværk Ashoka Changemaker Schools, som vi er blevet medlem af. Kernen i initiativet er at give elevernes stemme, indflydelse og ansvar. For at gøre det vil vi "uddanne" en stor gruppe af engagerede elever til at blive "changemakers" og påtage sig særlige roller på skolen.


Vi vil styrke elevrådet og give det en afgørende placering i skolens beslutningsprocesser. Vi vil uddanne en stor gruppe af klasserepræsentanter, som bliver klædt på til at løse deres opgave. I hver klasse bliver en elev ansvarlig for at sikre, at trivsel og læringsmiljø er tiptop; en anden elev bliver ansvarlig for, at klassens læring og læringskultur fungerer for eleverne.


Vi uddanner et lag af OEG ambassadører, som bliver ansvarlige for at tage imod skolens mange gæster, udvekslingsstudenter og pressen.


På baggrund af inputs fra elevrådets hyttetur vil vi danne interessegrupper om sociale, kulturelle og politiske temaer, som kan arrangere initiativer på skolen.


Og vi indretter et særligt område på skolen - socialzonen - som er elevernes, og som de har ansvar for at passe på og give liv.


Vi vil indrette skolen, så eleverne lærer og trives. For at gøre det vil vi give eleverne ansvar og indflydelse. Eleverne skal fylde mere. Ikke bare fordi der er flere af dem, men fordi de får en stemme.


De kommer nok også til at fylde noget i Ørestad. De plejer at fejre skolestart i Byparken, hvis vejret er godt, og om ikke så længe (fredag d. 26. august) har vi som led i introduktionen en idrætsdag - et stort og larmende socialt arrangement på skolen og i nærområdet. Jeg håber, at lokalsamfundet vil glæde sig over de mange unge, der nu er i gang med gymnasiet, også når de larmer, er frække og ikke rydder op. De er unge, og de gør, som unge altid har gjort, og som de også gør i parker i resten af byen. Men det er dejligt, at de er her.

Ørestad har godt af ungdommelig ukorrekthed for at blive en rigtig levende bydel. Og fest og farver er en vigtig del af et skolemiljø med elever, der trives.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar