onsdag den 7. september 2016

Om klassedannelse efter etnicitet

Langkær Gymnasium uden for Århus har besluttet at danne klasser efter etnicitet. Skolen har en meget stor majoritet af elever af anden etnisk herkomst end dansk, og den har besluttet at danne 4 klasser udelukkende med ikke-etnisk danske elever og 3 klasser med en 50:50 sammensætning.

Nogle kritiserer dette for at være racistisk. Det er en helt forfejlet kritik. Der er tale om ren nødværge fra en skole med store integrationsudfordringer, og som er førende i Danmark i deres bestræbelse på at integrere indvandrerelever. Klassedannelsen efter etnicitet er et forståeligt forsøg på at fastholde de etnisk danske elever.

I stedet for at kritisere Langkær Gymnasium burde man kritisere det optagelsessystem for gymnasierne, som betyder, at der foregår en stadig større opdeling mellem "brune" og "hvide gymnasier". Optagelsesbekendtgørelsens afstandskriterium - at gymnasier skal optage de ansøgere, der bor tættest på - betyder, at skolerne mere og mere bliver lokale ghettoer, der afspejler deres opland.

Også i København ser vi, at nogle skoler - også Ørestad Gymnasium - får flere og flere elever med anden etnisk herkomst end dansk, mens andre skoler stort set kun har etnisk danske elever. Vi har ingen aktuelle planer om at danne klasser efter etnicitet, men har fuld forståelse for, at Langkær vælger at gøre det.

Det er optagelsessystemet, som kritikerne af Langkær Gymnasium burde været optaget af. Ikke den skole som i nødværge forsøger at løse helt konkrete integrationsudfordringer.

1 kommentar:

  1. Helt enig
    - og i øvrigt viser 20 års erfaringer med at få flere piger på de naturvidenskabelige uddannelser, at det er den rigtige løsning. I mange år har man kæmpet med stort frafald fra de få piger, der fandt vej til science- og it-uddannelserne, men ved at samle pigerne på samme hold (hvor de udgjorde 1/3 eller 1/2 af holdet), var det muligt at fastholde pigerne. Det betød i overgang at der var rene drengehold - også kaldet munkehold...men over en årrække er problemet løst.

    SvarSlet