onsdag den 7. september 2016

Om klassedannelse efter etnicitet

Langkær Gymnasium uden for Århus har besluttet at danne klasser efter etnicitet. Skolen har en meget stor majoritet af elever af anden etnisk herkomst end dansk, og den har besluttet at danne 4 klasser udelukkende med ikke-etnisk danske elever og 3 klasser med en 50:50 sammensætning.

Nogle kritiserer dette for at være racistisk. Det er en helt forfejlet kritik. Der er tale om ren nødværge fra en skole med store integrationsudfordringer, og som er førende i Danmark i deres bestræbelse på at integrere indvandrerelever. Klassedannelsen efter etnicitet er et forståeligt forsøg på at fastholde de etnisk danske elever.

I stedet for at kritisere Langkær Gymnasium burde man kritisere det optagelsessystem for gymnasierne, som betyder, at der foregår en stadig større opdeling mellem "brune" og "hvide gymnasier". Optagelsesbekendtgørelsens afstandskriterium - at gymnasier skal optage de ansøgere, der bor tættest på - betyder, at skolerne mere og mere bliver lokale ghettoer, der afspejler deres opland.

Også i København ser vi, at nogle skoler - også Ørestad Gymnasium - får flere og flere elever med anden etnisk herkomst end dansk, mens andre skoler stort set kun har etnisk danske elever. Vi har ingen aktuelle planer om at danne klasser efter etnicitet, men har fuld forståelse for, at Langkær vælger at gøre det.

Det er optagelsessystemet, som kritikerne af Langkær Gymnasium burde været optaget af. Ikke den skole som i nødværge forsøger at løse helt konkrete integrationsudfordringer.