fredag den 16. oktober 2015

Globalt samarbejde om at ændre verdens uddannelser

Vi har nu afsluttet vores symposium i Global Schools' Alliance i Delhi. Det har været et intenst, fokuseret og uhyre inspirerende arbejde, hvor vi nu har udarbejdet en handlingsplan for alliancens arbejde de næste 6 måneder. Der har deltaget 8 skoler fra alle dele af verden: Foruden Ørestad Gymnasium deltog Mathew Moss fra Rochdale i England, High Tech High fra San Diego USA, VEGA Schools fra Delhi i Indien, Green School fra Bali, Liger School fra Cambodia, Albany Senior High School og Freemans Bay School begge fra New Zealand. 

En skøn blanding af grundskoler og ungdomsuddannelser fra hele verden. Alle arbejder for at transformere uddannelser i deres lande, så de tager udgangspunkt i eleven. Alle arbejder med elevaktiverende undervisning, i høj grad gennem projekter om problemer uden for skolen i samarbejde med eksterne. Alle arbejder med at nedbryde det traditionelle klasseværelse som den centrale undervisningsarena. Alle arbejder med at understøtte den elevaktiverende undervisning gennem anvendelse af IT. Men vi gør det på hver sin måde, defineret af de meget forskellige kontekster.

Vi er enige om at fortsætte og intensivere kontakten, at skabe forbindelse mellem ledelser, lærere og elever både gennem møder og gennem virtuel kontakt. Vi vil både videndele med - og inspirere hinanden, og vi vil udvikle undervisningsforløb i samarbejde.

Vi har også en vision om at kunne påvirke uddannelserne i verden, så de i højere grad give børnene og de unge kompetencer til den fremtid de skal fungere i som medarbejdere, borgere og mennesker.
Foruden det pædagogiske og uddannelsespolitiske sigte udgør alliancen også en fantastisk ramme om udvikling af et globalt udsyn og dannelse til globalt medborgerskab.

Alliancen er dannet på initiativ af indiske Vega Schools, som er ved at blive bygget, og som ønsker at lade børnene vokse op med et globalt perspektiv indbygget i selve skolens DNA, og at lade sig inspirere fra gennemprøvet praksis fra progressive skoler i andre lande. 

Som afslutning på konferencen deltog vi i et stort møde, hvor Vega Schools havde indbudt forældre, politikere og meningsdannere fra Delhi til at høre om skoler i Global Schools' Alliance. På mødet deltog også delstaten Haryanas undervisningsminister Ram Bilas Sharma, som efter indisk tradition markerede begivenheden ved at tænde lys.

Nu skal vi på Ørestad Gymnasium drøfte, hvilke perspektiver der er I Global Schools' Alliance for os, og hvilke aktiviteter vi vil sætte i gang.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar